,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MILJÖRIVARNA har förvärvat Betongteamet

Miljörivarna fortsätter att växa och förvärvar Betongteamet Riv & Håltagning i Bergslagen AB som har sitt säte Norberg. Därmed fortsätter bolaget sin expansion i Dalarna. Betongteamet har 15 anställda och omsätter cirka 17 MSEK.